Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน / แผนที่ตั้งสถานศึกษา

แผนที่ตั้งสถานศึกษา

แผนที่สถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

About Co-Admin

Check Also

รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเน …

ใส่ความเห็น