Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

About Co-Admin

Check Also

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุน กรณีหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสบภัยพิบัติ

คู่มือการจัดทำค …

ใส่ความเห็น