Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน / แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับทบทวน

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

About Co-Admin

Check Also

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดอุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาการศึกษ …

ใส่ความเห็น