Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) / รายงานวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

About PR. KITTISAK

Check Also

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าร …

ใส่ความเห็น