Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 167 ปีที่ 6

จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 167 ปีที่ 6

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางปรีระดา ปริปุรณะ รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2565

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

About administrator

Check Also

บันทึกเสนอ งานตรวจสอบภายใน 2566

บันทึกเสนอ งานต …

ใส่ความเห็น