Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 166 ปีที่ 6

จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 166 ปีที่ 6

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการประชุมหารือการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา าตามระเบียบวาระการประชุม เกี่ยวกับการบริหารงานอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่        การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการประชุม            และ นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นรองประธาน นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ นายสุรินทร์ นำนาผล รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

About administrator

Check Also

บันทึกเสนอ งานตรวจสอบภายใน 2566

บันทึกเสนอ งานต …

ใส่ความเห็น