Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน / คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและเป็นคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน

About Co-Admin

Check Also

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุน กรณีหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสบภัยพิบัติ

คู่มือการจัดทำค …

ใส่ความเห็น