Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) / แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

About PR. KITTISAK

Check Also

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุน กรณีหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสบภัยพิบัติ

คู่มือการจัดทำค …

ใส่ความเห็น