Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กศจ.อุบลราชธานี / หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)/
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดส่วนราชการอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)/ข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังต่อไปนี้

About Co-Admin

Check Also

บันทึกเสนอ งานตรวจสอบภายใน 2566

บันทึกเสนอ งานต …

ใส่ความเห็น