Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศธจ.อุบลราชธานี ขับเคลื่อนโครงการพิ้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

ศธจ.อุบลราชธานี ขับเคลื่อนโครงการพิ้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัตืโรงเรียนนำร่อง จำนวน 264 โรงเรียนและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน คณะอนุกรรมกรรมการด้านวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากร
โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม, นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชานี
เป็นกรรมการและเลขานุการ. นางอัจฉรียา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเป็นกรรมการ ตลอดจนเคลือข่ายจากเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

About PR. KITTISAK

Check Also

ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 3/2566

ศธจ.อุบลราชธานี …

ใส่ความเห็น