Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรำลึกถึงพระคุณครูและร่วมกิจกรรม
งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี โดยผ่านทางระบบออนไลน์

โดยคลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

About Co-Admin

Check Also

บันทึกเสนอ งานตรวจสอบภายใน 2566

บันทึกเสนอ งานต …

ใส่ความเห็น